Privacy Verklaring van Ontdek-het-zelf

Ontdek-het-zelf

Website: http://www.ontdek-het-zelf.nl

Kvk: 76747875

Jouw privacy

Wij vinden het belangrijk dat het duidelijk is
hoe we met persoonsgegevens omgaan, zodat je erop kunt vertrouwen dat jouw
gegevens bij ons in goede handen zijn. In deze Privacy Verklaring hebben we op
een rijtje gezet hoe we daarmee omgaan.

Wat zijn persoonsgegevens en welke persoonsgegevens
verwerken we en met welk doel?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct
of indirect zijn te herleiden tot jou als persoon. Dat zijn (in een doorsnee
zakelijke relatie) onder andere je naam en e-mailadres, maar ook bijvoorbeeld
je telefoonnummer en eventueel je adres en geboortedatum. Alles wat met die
persoonsgegevens wordt gedaan, noemen we ‘verwerken’. Dit houdt onder meer in:
het verzamelen, bewaren, het raadplegen, het gebruiken, maar ook het
verwijderen van persoonsgegevens.

We verwerken persoonlijke data van onze cliënten
zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres, mobiele telefoonnummer. Deze zijn
nodig om contact met je op te kunnen nemen. De informatie die je geeft over je
functie en bedrijf helpt ons om de coaching goed af te stemmen op de behoeftes
van de cliënt.

Wanneer je een factuur betaalt, deel je hiermee
je betaalgegevens met ons. We hebben deze nodig om aan onze wettelijke
verplichtingen te voldoen met betrekking tot bijvoorbeeld het Belastingrecht.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van personen met
wie we direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad.
Denk daarbij aan:

 • (Potentiele) contactpersonen van
  organisaties die we tot onze klanten, leveranciers of (anderszins) zakelijke
  relaties rekenen
 • Bezoekers van onze website

Op basis van welke grondslag verwerken we jouw
gegevens?

Als jij, of de organisatie die jij
vertegenwoordigt, klant bij ons wilt worden, hebben we persoonsgegevens van jou
nodig.

Daarnaast hebben we geanonimiseerde gegevens
nodig om onze ervaringen als coach aan te tonen bij de Nederlandse Orde voor
Beroepscoaches (NOBCO) om geregistreerd te kunnen blijven.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

De gegevens zullen 7 jaar bewaard blijven,
zodat we aan onze verplichtingen jegens de NOBCO kunnen voldoen en aan onze
wettelijke verplichtingen kunnen voldoen met betrekking tot bijvoorbeeld het
Belastingrecht.

Delen we jouw gegevens met derden?

We delen alleen geanonimiseerde gegevens met
de NOBCO (zie grondslag hierboven) die nodig zijn voor onze (her)registratie. Daarnaast
delen we gegevens alleen met derden, wanneer dit binnen de geldende wet- en
regelgeving vereist is.

Hoe zijn je gegevens beveiligd?

Contactgegevens worden bewaard op een
beveiligde schijf. Emailcommunicatie zal na 1 jaar worden verwijderd.

Sociale media en externe links

Op onze website staan links naar sociale
media, zoals LinkedIn en links naar externe websites. Deze Privacyverklaring
geldt niet voor deze sociale media en externe links. We proberen de externe
links actueel te houden en naar de juiste websites te verwijzen. We zijn niet
verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop zij omgaan
met jouw privacy. We raden je daarom aan om de privacy regels van deze sociale
media en websites goed te lezen, zodat je weet wat er met jouw gegevens
gebeurd.

Cookies

Op onze website maken we  geen gebruik van cookies.

Jouw privacy rechten

Ontdek-het-zelf spant zich in om, wanneer je
daar om vraagt:

 1. Jou te informeren over de
  persoonsgegevens die we van jou verwerken   
 2. Je inzage te geven in de
  persoonsgegevens die we van jou verwerken    
 3. De persoonsgegevens die we van jou
  verwerken te corrigeren als deze niet correct zijn
 4. Jouw persoonsgegevens geheel of
  gedeeltelijk te verwijderen    
 5. De verwerking van jouw
  persoonsgegevens te beperken omdat:        

a) de persoonsgegevens
onjuist zijn     

b) de verwerking onrechtmatig
is        

c) de persoonsgegevens niet
meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld

d) je bezwaar maakt tegen de
verwerking    

 • De verwerking stop te zetten omdat
  je bezwaar hebt tegen de verwerking

Vragen over deze privacy verklaring of een
verzoek over de verwerking van je persoonsgegevens kun je sturen aan

Ontdek-het-zelf

Molemansstraat 39

Deurningen

Email: info@ontdek-het-zelf.nl

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst
gewijzigd op 4 februari 2020